นิทานเกรียนๆ

posted on 23 Sep 2011 08:44 by lazymonta

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

ณ ที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกเรายังไม่ได้กำหนดว่าที่ไหน

เป็นที่ที่เจ้าหญิงที่คิดไปเองว่าตัวเองสวยมากมานั่งเล่นหมากเก็บที่ริมบ่อที่มีแต่สีทองอร่าม

ส่งกลิ่นหอมรัญจวนชวนให้แมลงวันหลงใหล

หรือบ่อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บ่อปลดทุกข์

เจ้าหญิงนั่งเล่นหมากเก็บไปพลางสูดกลิ่นสุคนธรสไปพลางอย่างบันเทิงจิต